Modernizacja toalet publicznych w Centrum Handlowym Reduta w Warszawie. Projekt w trakcie realizacji.